เครื่องออกยางแผ่น

เครื่องจักรใช้สำหรับการออกยางแผ่น

ด้วยลูกกลิ้งซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน 

ซึ่งยางที่ได้จะมีความความหนาที่สม่ำเสมอกัน

หมวดหมู่เครื่องออกยางแผ่น

2 Roll Calender เครื่องออกยางแผ่นสองลูกกลิ้ง

YF-C2-Series

ประกอบด้วยลูกกลิ้งสองตัว ทำหน้าที่ออกยางแผ่นด้วยความหนาซึ่งมีความสม่ำเสมอกัน

3 Roll Calender เครื่องออกยางแผ่นสามลูกกลิ้ง

YF-C3-Series

ประกอบด้วยลูกกลิ้งสามตัว ซึ่งมีหน้าที่ออกยางแผ่น ปัจจุบันตัวสามลูกกลิ้งได้รับความนิยมสูงสุด

4 Roll Calender เครื่องออกยางแผ่นสี่ลูกกลิ้ง

YF-C4-Series

ประกอบด้วยลูกกลิ้งเหล็กจำนวนสี่ตัวซึ่งมีพื้นผิวเรียบ โดยแต่ละลูกกลิ้งจะมีระบบความเย็นและความร้อนข้างใน

yong fong.png

บริษัท ยง ฟง แมชชินเนอรี่ จำกัด

เลขที่ 38/5 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองหมื่นปรารมย์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : +6634-466282 to 3

แฟกซ์ : +6634-854-718 

  • YFM Page
  • YFM Channel

+66 34 854716 to 7

+66 34 466282 to 3

  • Facebook
  • YouTube