CUTTING MACHINE

Application :

Rubber •

Overview :

เครื่องตัดยาง เอกลักษณ์ของเครื่องชนิดนี้คือการตัดยางออกมาในลักษณะของแผ่น โดยมีความแม่นยำค่อนข้างสูง ทำให้ยางแผ่นที่ออกมามีความยาวเท่ากันทุกส่วน เครื่องจักรตัวนี้เหมาะสำหรับการเตรียมยางเพื่อนำไปขึ้นรูป

วิดีโอการใช้งาน

OVERVIEW

yong fong.png

บริษัท ยง ฟง แมชชินเนอรี่ จำกัด

เลขที่ 38/5 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองหมื่นปรารมย์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : +6634-466282 to 3

แฟกซ์ : +6634-854-718 

  • YFM Page
  • YFM Channel

+66 34 854716 to 7

+66 34 466282 to 3

  • Facebook
  • YouTube