เครื่องผสมยางแบบปิด (DISPERSION KNEADER)

Applications :

ยาง•

พีวีซี •

พลาสติก •

Overview :

เป็นเครื่องผสมแบบปิด หรือเรียกได้อีกชื่อว่าเครื่องนวดยางและเครื่องผสมยาง ใช้สำหรับผสมวัตถุดิบชนิดต่างๆเข้าด้วยกัน โดยข้อดีของการผสมในระบบปิดนั้นคือการที่เราสามารถควบคุมระดับอุณหภูมิและลดการสูญเสียทางเคมีระหว่างกระบวนการผสมได้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมานั้นจึงมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นและรวดเร็วมากกว่าเดิม

วิดีโอการใช้งาน

OPTIONS

Chamber Material :

Rotor Blade :

 • Standard (Steel)

 • Stainless Steel

 • 2 Blades

 • 4 Blades

Rotor Material :

Bakelite Material :

 • Standard (Steel)

 • Stainless Steel

 • Stellite

 • Standard 

 • Special (Imported)

Control :

Power :

 • Touch Screen

 • PLC

 • Recroder

 • Inverter

yong fong.png

บริษัท ยง ฟง แมชชินเนอรี่ จำกัด

เลขที่ 38/5 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองหมื่นปรารมย์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : +6634-466282 to 3

แฟกซ์ : +6634-854-718 

 • YFM Page
 • YFM Channel

+66 34 854716 to 7

+66 34 466282 to 3

 • Facebook
 • YouTube