(กระบะเทยาง)

STANDARD BUCKET CONVEYOR

Application :

ใช้ลำเลียงวัตถุดิบใดก็ได้

Overview :


กระบะเทยาง ใช้สำหรับลำเลียงวัตถุดิบจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งเพื่อเตรียมนำเอายางไปใช้ในขั้นตอนถัดไป

วิดีโอการใช้งาน

OVERVIEW

Chain Type:

  • Standard (Steel)

  • Stainless Steel

Bucket Material :

  • Standard (Steel)

  • Stainless Steel

yong fong.png

บริษัท ยง ฟง แมชชินเนอรี่ จำกัด

เลขที่ 38/5 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองหมื่นปรารมย์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : +6634-466282 to 3

แฟกซ์ : +6634-854-718 

  • YFM Page
  • YFM Channel

+66 34 854716 to 7

+66 34 466282 to 3

  • Facebook
  • YouTube