(เครื่องรีดยางสองลูกกลิ้ง)

2-ROLL MIXING MILL

Application :

ยาง •

พีวีซี •

พลาสติก •

Overview :

เครื่องรีดยางประเภทนี้คือเครื่องผสมแบบเปิด ประกอบด้วยสองลูกกลิ้งเรียงตัวในแนวนอนขนานกัน หมุนเข้าหากันด้วยความเร็วที่ต่างกัน ขั้นตอนการผสมยางเข้ากับสารเคมี จะเริ่มจากการใส่ยางลงในช่องว่างระหว่างลูกกลิ้ง โดยผู้ผสมต้องทำการกรีดยางแผ่นและคอยพลิกขึ้นลงระหว่างใส่ตัวสารเคมีลงในยาง ยางแผ่นที่ได้มาจะเตรียมพร้อมนำเข้าสู่กระบวนการขั้นถัดไป

AUTOMATIC BLENDER

CROSS BLENDER

OPTIONS

Blender Type :

Speed Adjustor :

 • Auto Blender

 • Cross Blender

 • Inverter

Roller Gap Adjustment :

Emergency Brakes :

 • Automatic Adjustor

 • Safety Sensor

Baffle Plates Material :

Sheet Knife :

 • Super Lean

 • MC-Nylon

 • 2 Knives

 • 4 Knives

yong fong.png

บริษัท ยง ฟง แมชชินเนอรี่ จำกัด

เลขที่ 38/5 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองหมื่นปรารมย์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : +6634-466282 to 3

แฟกซ์ : +6634-854-718 

 • YFM Page
 • YFM Channel

+66 34 854716 to 7

+66 34 466282 to 3

 • Facebook
 • YouTube