(เครื่องรีดยางสามลูกกลิ้ง)

3-ROLL MIXING MILL

Application :

ยาง •

พีวีซี•

พลาสติก•

Overview :

เครื่องรีดยางประเภทนี้คือเครื่องผสมแบบเปิด ประกอบด้วยลูกกลิ้งจำนวนสามตัว เรียงตัวในแนวนอนขนานกัน หมุนเข้าหาด้วยความเร็วที่ต่างกัน ขั้นตอนการผสมยางเข้ากับสารเคมี จะเริ่มจากการใส่ยางลงในช่องว่างระหว่างลูกกลิ้

yong fong.png

บริษัท ยง ฟง แมชชินเนอรี่ จำกัด

เลขที่ 38/5 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองหมื่นปรารมย์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : +6634-466282 to 3

แฟกซ์ : +6634-854-718 

  • YFM Page
  • YFM Channel

+66 34 854716 to 7

+66 34 466282 to 3

  • Facebook
  • YouTube