เครื่อง LAB-SCALE

เครื่องจักรใช้สำหรับการผสมวัตถุดิบเข้าด้วยกัน โดยส่วนใหญ่จะทำหน้าที่ทดลอง และคิดค้นสูตรผสมใหม่ๆ

หมวดหมู่เครื่อง LAB-SCALE

Blur Lab Kneader.jpg

YF-LDK-Series

เครื่องผสมแบบปิด ใช้สำหรับผสมวัตถุดิบชนิดต่างๆเข้าด้วยกัน ข้อดีของการผสมในระบบปิดนั้นคือการที่เราสามารถควบคุมระดับอุณหภูมิและลดการสูญเสียทางเคมี ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นและรวดเร็วมากกว่าเดิม เครื่องจักรตัวนี้มีไว้สำหรับทดสอบสูตรยางและส่วนผสม

Blur Lab Open.jpg

YF-LOK-Series

 

เครื่องผสมระบบปิดเหมือนกับรุ่นอื่นๆ และส่วนใหญ่มีลักษณะการทำงานใกล้เคียงกับ Standard Dispersion Kneader แต่ว่าเครื่องจักรตัวนี้จะไม่มีเครื่อง Ram press เหมาะสำหรับการผสมวัตถุที่มีเนื้อความเหลวค่อนข้างสูงเป็นพิเศษ เครื่องจักรตัวนี้ใช้สำหรับทดสอบยางและส่วนผสมของวัตถุดิบ

Blur 2 Roll.jpg

YF-LR-Series

เครื่องผสมระบบเปิด ประกอบด้วยสองลูกกลิ้งเรียงตัวในแนวนอนขนานกัน หมุนเข้าหากันด้วยความเร็วที่ต่างกัน โดยขั้นตอนการผสมยางเข้ากับสารเคมี จะเริ่มจากการใส่ยางลงในช่องระหว่างลูกกลิ้ง

เครื่องจักรตัวนี้ใช้สำหรับการทดสอบยางและส่วนผสม

Blur Lab Compressor.jpg

YF-LHM-Series

เครื่องจักรสำหรับขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์และระบบไฮดรอลิคในตัว เมื่อแรงดันถูกถ่ายโอนไปที่ตัวของแม่พิมพ์ ยางคอมพาวด์จะเข้าไปเติมเต็มช่องว่างภายในตัวแม้พิมพ์ความร้อนจากตัวแม่พิมพ์จะช่วยทำให้ยางนั้นคงที่  เครื่องจักรตัวนี้ใช้สำหรับการทดสอบยางและส่วนผสม

Blur Lab injection.jpg

YF-LMI-Series

เครื่องจักรตัวนี้มีกำลังการผลิตที่ค่อนข้างสูงรวมถึงความแม่นยำมากกว่าเครื่องจักรสำหรับขึ้นรูปตัวอื่นๆ

ด้วยเหตุนี้เองมันจึงเหมาะสำหรับการผลิตที่มีความซับซ้อนมากเป็นพิเศษ เครื่องจักรตัวนี้ใช้สำหรับการทดสอบสูตรยาง

Blur Lab Banbury.jpg

YF-LBM-Series

 เครื่องผสมระบบปิดด้วยเช่นกัน แต่มีความสามารถในการผสมวัตถุดิบได้ในจำนวนที่มากกว่าและเร็วกว่าเครื่องผสมเครื่องอื่นๆ โดยรวมแล้วเครื่อง Banbury นั้นจะเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ เครื่องจักรตัวนี้มีไว้สำหรับทดสอบสูตรยาง

yong fong.png

บริษัท ยง ฟง แมชชินเนอรี่ จำกัด

เลขที่ 38/5 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองหมื่นปรารมย์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : +6634-466282 to 3

แฟกซ์ : +6634-854-718 

  • YFM Page
  • YFM Channel

+66 34 854716 to 7

+66 34 466282 to 3

  • Facebook
  • YouTube