กระบะเทยาง

กระบะเทยางใช้สำหรับการลำเลียงวัตถุดิบจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง เพื่อเตรียมพร้อมนำเอายางหรือวัตถุดิบอื่นๆไปใช้ในขั้นตอนถัดไป

 

หมวดหมู่กระบะเทยาง

กระบะเทยาง ลำเลียงยาง บัคเก็ต

YF-BS-Series

กระบะเทยาง(Bucket Conveyor) ระดับมาตราฐาน ใช้สำหรับลำเลียงวัตถุดิบจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งเพื่อเตรียมนำเอายางไปใช้ในขั้นตอนถัดไป

กระบะเทยาง ลำเลียงยาง บัคเก็ต

YF-BE-Series

กระบะเทยาง (Bucket Conveyor) ใช้สำหรับลำเลียงวัตถุดิบจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งเพื่อเตรียมนำเอายางไปใช้ในขั้นตอนถัดไป

กระบะเทยาง บัคเก็ต ลำเลียงยาง ลำเลียงวัตถุดิบ

YF-BZ-Series

กระบะเทยาง (Bucket Conveyor) ใช้สำหรับลำเลียงวัตถุดิบจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งเพื่อเตรียมนำเอายางไปใช้ในขั้นตอนถัดไป

กระบะเทยาง เนื้อที่น้อย ลำเลียงยางบิลทิล กาว

YF-BI-Series

กระบะเทยาง (Bucket Conveyor) ใช้สำหรับลำเลียงวัตถุดิบจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งเพื่อเตรียมนำเอายางไปใช้ในขั้นตอนถัดไป ใช้เนื้อที่น้อย เหมาะสำหรับการลำเลียงยางบิลทิลและกาว

yong fong.png

บริษัท ยง ฟง แมชชินเนอรี่ จำกัด

เลขที่ 38/5 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองหมื่นปรารมย์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : +6634-466282 to 3

แฟกซ์ : +6634-854-718 

  • YFM Page
  • YFM Channel

+66 34 854716 to 7

+66 34 466282 to 3

  • Facebook
  • YouTube