BATCH OFF

เครื่องจักรสำหรับตากยางใช้กันโดยทั่วไป เพื่อทำให้อุณหภูมิยางลดลง มีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น แบบแขวน แบบลูกกลิ้ง เป็นต้น

หมวดหมู่เครื่องตากยางแห้ง

เครื่องตากยางโฮไรซอนเทิล

YF-BO-Series

มีสายพานลำเลียงอยู่ด้วยกันทั้งประหมดประมาณ 5-7 ชั้นด้วยกัน เรียงตัวกันในแนวขนาบเพื่อที่ตัวยางแผ่นจะสามารถวางอยู่ด้านบนตัวสายพานได้ และมีระบบระบายอากาศด้วยพัดลมติดตั้งอยู่ตลอดทางของตัวสายพานสำหรับใช้ลำเลียงวัตถุดิบ 

เครื่องตากยาง แบบแขวน

YF-BO-SH-Series

เครื่องจักรสำหรับใช้ตากยางซึ่งนำเอาระบบการแขวนเข้ามาใช้งาน เหมาะสำหรับโรงงานที่มีพื้นที่มากและเครื่องจักรตัวนี้โดยส่วนใหญ่จะถูกใช้งานในโรงงานซึ่งมีกำลังการผลิตสูง 

เครื่องตากยาง เครื่องตากระบบแขวน ใช้เนื้อที่น้อย

YF-BO-EH-Series

มีความคล้ายคลึงกับ Vertical Hanging Batch off เพราะใช้หลักการในการตากแบบแขวนเหมือนกัน แต่จุดที่แตกต่างคือ เครื่องจักรตัวนี้ต้องการเนื้อที่ที่น้อยกว่า เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการในด้านของการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุด 

ลูกกลิ้งเย็น

YF-CD-Series

ช่วยในการลดอุณหภูมิของตัวยาง ซึ่งประกอบด้วยลูกกลิ้งประมาณ 5-7 ตัวด้วยกัน โดยลูกกลิ้งนี้จะมีน้ำเย็นไหลเวียนอยู่ข้างใน เมื่อแผ่นยางลอดผ่านตัวของลูกกลิ้งแล้ว จะทำให้ยางนั้นเย็นลงและสามารถนำไปเข้าสู่กระบวนการตัดได้

yong fong.png

บริษัท ยง ฟง แมชชินเนอรี่ จำกัด

เลขที่ 38/5 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองหมื่นปรารมย์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : +6634-466282 to 3

แฟกซ์ : +6634-854-718 

  • YFM Page
  • YFM Channel

+66 34 854716 to 7

+66 34 466282 to 3

  • Facebook
  • YouTube